مقاله بررسي نقش نظريه پردازان مکتب بغداد در نهادينه کردن در سير تحوّل و تطوّر فقه پژوهي اماميه « عقل »

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش نظريه پردازان مکتب بغداد در نهادينه کردن در سير تحوّل و تطوّر فقه پژوهي اماميه ( عقل ) :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :37

فقه شیعه در سیر تحول و تطور خود به اقتضای عناصر زمان و مکان برای ایفای رسالتش دوره هایی را گذرانده,و بر این اساس در هر عصری ویژگیهای خاصی داشته است. یکی ازآن دوره ها عصر درخشان مدرسه بغداد است,که علمای بزرگی چون ؛ شیخ مفید ,سید مرتضی و شیخ طوسی مکتب تازه ای را پدید آوردند. آنها با بنیاد نهادن آنمکتب بر پایه منابع عظیم کتاب و سنت, روش عقلی را نیز با دور اندیشی ویژه ای در قالب شیوه های نو واردعرصه های فقه پژوهی کردند. آنها ضمن تکریم پیشینیان نص گرا و پاس داشت تلاشهای خالصانه آنان در حراست ازبه تنقیح و بررسی روشهای آنان پرداخته و مکتبی جدید را پدید آوردند. این پژوهش برآنست تا روند « نقل » گوهرنهادینه کردن عقل را در روش شناسی فقهی از سوی علمای شیعه بررسی کند.

لینک کمکی