مقاله نقدي بر حکم قطع دست سارق، براساس تعميم نظريه ي مقاصد شريعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقدي بر حکم قطع دست سارق, براساس تعميم نظريه ي مقاصد شريعت :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :29

برابر بند الف ماده­ی 201 قانون مجازات اسلامی, حد سرقت در مرتبه­ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ «جان, مال, عقل, نسل و دین» معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر, مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به «عدالت» و «اصلاح جامعه» مبنایی را معرفی کردند که براساس آن, برداشت لفظ مدار از ظاهر آیه­ی 38, سوره­ی مائده؛ یعنی قطع فیزیکی دست سارق, قابل بازنگری خواهد بود.

لینک کمکی