مقاله بررسي مقايسه­ اي نکاح متعه و نکاح مسيار در فقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقايسه­ اي نکاح متعه و نکاح مسيار در فقه :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :28

نکاح مسیار نوعی نکاح دائم است که در آن زوجه از برخی حقوق خود مانند حق نفقه و سکونت و مبیت (هم خوابگی) و بنا به نظر برخی حق مطالبه ارث صرف­نظر می­نماید و در مقابل تا حدودی در امور خود مستقل عمل می­کند و برای اشتغال و خروج از منزل نیازمند اجازه­ی همسر نمی­باشد. به نظر می­رسد ضرورت­های زمان و فقدان نهاد نکاح متعه در فقه عامه آن­ها را به سوی این نکاح سوق داده است. اگر چه فقها عامه در مورد حکم نکاح مسیار چهار نظریه ارائه نموده­اند, اما اکثریت قریب به اتفاق آنان حکم به صحت نکاح مسیار و شروط آن نموده­اند و آن را واجد تمام ارکان و شرایط نکاح شرعی می­دانند. نکاح مسیار باطناً و از حیث نتیجه شبیه به نکاح متعه است, اگر چه ظاهر و چهره­ی نکاح دائم را دارد. تمام آن­چه در مسیار دنبال می­شود به نحو اتم و اکمل در نکاح متعه مورد تشریع قرار گرفته است. لذا فقهای امامیه از این نکاح مستغنی هستند.

لینک کمکی