مقاله شهروند مداري پيش‌ درآمدي بر توسعه‌ اجتماعي شهرهاي جديد (مطالعه‌ي موردي: شهر جديد پرند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شهروند مداري پيش‌ درآمدي بر توسعه‌ اجتماعي شهرهاي جديد (مطالعه‌ي موردي: شهر جديد پرند) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

با افزایش روند نامتوازن شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه , شهروند‌مداری, به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه‌ی اجتماعی, اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. شهرهای جدید عامل مهمی در کاهش شکاف‌های اجتماعی و جمعیتی بین کلان‌شهرها و روستاها بوده و در متعادل سازی و سامان دهی سلسله مراتب شهری موثر هستند.در کشورهایی با مشخصه‌های متنوع اجتماعی,اقتصادی ,این شهرها می‌توانند با افزایش دسترسی به خدمات و موقعیت‌های شغلی غیر کشاورزی , کمک موثری به یکپارچگی اقتصادی روستایی و شهری وتحول در اقتصاد ملی کنند. این مقاله درصدد است که با استفاده از روش کیفی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تکنیک اسنادی ,مصاحبه‌ و مشاهدات میدانی به این سوال پاسخ دهد که شهرنشینی در شهرهای جدید تا چه اندازه منجر به شکل‌گیری شهروندی در دوبعد حقوق و تکالیف شده است. به نظر می‌رسد که در شهرهای جدید,با وجود توسعه‌ی کمی شهرنشینی,پدیده‌ی شهروندی بیشتر در بخش حقوق شهروندی, قابل درک برای ساکنان بوده و در بخش تکالیف شهروندی به صورت ناقص شکل گرفته و نهادینه نمی‌شود.به عبارت دیگر ابعاد اصلی حقوق شهروندی شامل شهروندی اقتصادی,سیاسی,اجتماعی,فرهنگی-قومی و جنسیتی به صورت ناقص محقق شده و حاصل آن شهر‌نشینی است که قواعد و هنجارهای جامعه خود را به خوبی نشناخته و نمی‌تواند رفتارهای اجتماعی خود را با آنها منطبق کند.

لینک کمکی