مقاله بازنگري اکتشافي از سنخ‌هاي آرماني براي مدل‌هاي جابه‌جايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازنگري اکتشافي از سنخ‌هاي آرماني براي مدل‌هاي جابه‌جايي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :27

به نظر می رسد در بررسی های موجود روش‌شناسی وبر, مدل سنخ‌های آرمانی شناخته شده توسط وی, با دو ابهام روبرو بوده اند: یکی ندیدن تاثیر مارکس بر روش‌شناسی وبر و دیگری, و به مراتب, ایستانگریستن سنخ‌های آرمانی. این مقاله در پی بررسی این دو ابهام در دستگاه روش‌شناسی وبر, به ویژه, در موضوع سنخ‌های آرمانی, است.

لینک کمکی