مقاله پايش انتقال نفت سفيد و آب عبوري از خاک سبک حاوي نانورس مونت‌موريلونايت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پايش انتقال نفت سفيد و آب عبوري از خاک سبک حاوي نانورس مونت‌موريلونايت :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

انتقال آب و آلاینده­های آلی در محیط متخلخل خاک به­خصوص در خاک­های سبک بافت به علت توانایی ترابری بالا و ایجاد منابع ثانویه آلودگی اهمیت ویژه­ای دارد. هدف از انجام این پژوهش, بررسی انتقال نفت سفید و آب از یک خاک سبک بافت حاوی تیمارهای مختلف نانورس مونت­موریلونایت بود. بدین منظور تیمارهای وزنی صفر, 2, 4 و 6درصد از نانورس مونت­موریلونایت - خاک شنی در سیستم قیف­های حاوی کاغذ صافی مستقر اعمال گردیده, سپس تحت عبور نفت سفید و آب (4 حجم منفذی متناوب) قرار گرفت. بررسی منحنی­های رخنه نشان داد, عبور آب با لختی (ماند) بیشتر, سرعت کمتر و شیب آرام­تر صورت گرفته, لذا حجم نهایی خروجی آن در مقایسه با نفت سفید کمتر بود. به نظر می­رسد مولکول­های آب باقطری کمتر از 3/0 نانومتر به خوبی در فضای بین لایه­ای کوچک نانورس قرار گرفته و ازسوی دیگر با پیوند هیدروژنی قوی نگهداشته می­شوند. نفت سفید بدلیل دارا بودن هیدروکربورهایی با مولکول­هایی دارای 11 تا 15 اتم کربن, که بسیار درشت­تر از آب بوده و از سوی دیگر با دانسیته 78/0 تنها جذب مکان­های سطحی شده و عبور بیشتری را از محیط متخلخل خاک داشته­اند. در هر دو سیال عبوری, با افزایش درصد نانورس, نگهداشت نفت سفید و آب افزایش یافت. نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس نیز نشان داد که فاصله لایه­ای نانورس از 04/14 آنگستروم به 77/24 آنگسترم در حالت افزودن آب افزایش یافت.

لینک کمکی