مقاله تحليل بهره‌وري اقتصادي آب و کود نيتروژن در آبياري جويچه‌اي يک در ميان براي کشت کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل بهره‌وري اقتصادي آب و کود نيتروژن در آبياري جويچه‌اي يک در ميان براي کشت کلزا :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :16

حفاظت از منابع آب و خاک از ضروری‌ترین ارکان تولید در بخش کشاورزی و حفاظت زیست بوم است. لذا با توجه به محدودیت منابع آب و خاک در کشور, بررسی روش‌های نوین که بتوانند مصرف آب و کود را برای کشت گیاهان مختلف بهینه کنند از اهمیت فراوانی برخوردارند. در این پژوهش, روش آبیاری جویچه‌ای یک در میان که روشی جدید برای کاهش مصرف آب می‌باشد برای کشت گیاه کلزا مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور برای آبیاری گیاه کلزا طی دوره رشد, از سه روش آبیاری جویچه‌ای معمولی, جویچه‌ای یک در میان متغیر و جویچه‌ای یک در میان ثابت استفاده شد. برای هر روش آبیاری, چهار تیمار کودی شامل صفر, 100, 200 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار نیز اعمال شد. نتایج نشان داد که بیشترین بازده اقتصادی کاربرد آب مربوط به روش جویچه‌ای یک در میان متغیر با مصرف کود نیتروژن 200 کیلوگرم در هکتار است. بنابراین در منطقه مورد مطالعه, این تیمار آب-نیتروژن برای کشت کلزا پیشنهاد می‌شود.

لینک کمکی