مقاله توسعه مدل دراستيک اصلاح شده براي تعيين آسيب‌پذيري آبخوان‌هاي ساحلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توسعه مدل دراستيک اصلاح شده براي تعيين آسيب‌پذيري آبخوان‌هاي ساحلي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :22

در آبخوان‌های ساحلی, خطر نفوذ آب شور دریا به منابع آب زیرزمینی وجود دارد و از این نظر بررسی آسیب­پذیری منابع آب زیرزمینی می­تواند در تعیین نقاط آسیب­پذیر و حساس آبخوان بسیار موثر باشد. هدف از این پژوهش, بررسی آسیب­پذیری سفره آب زیرزمینی جزیره کیش با استفاده از مدل دراستیک و نیز اصلاح آن برای شرایط این سفره ساحلی است. دو پارامتر اختلاف تراز آب دریا با سطح ایستابی آب و فاصله نقطه تا دریا به پارامترهای مدل اضافه و مدل دراستیک اصلاح شده توسعه یافت. برای ارزیابی نتایج مدل, نقشه­های آسیب­پذیری تولید شده با نقشه­های پهنه­بندی پارامترهای هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول مقایسه شد. این نقشه­ها با استفاده از داده­های ثبت و نمونه‌برداری شده کیفیت آب چاه­های جزیره در محیط (GIS) تهیه گردید. مقایسه نتایج مدل دراستیک و دراستیک اصلاح شده با نقشه­های هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول جزیره نشان داد که میانگین اختلاف­ها برای مدل دراستیک به ترتیب با 41/17 و 24/10 و مدل دراستیک اصلاح شده به ترتیب با 69/0 و 55/0 می­باشد که حاکی از مطابقت بیشتر با داده­های مشاهده­ای دارد. نتایج مدل دراستیک اصلاح شده نشان داد که 1/34 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل آسیب‌پذیری خیلی زیاد, 1/48 درصد دارای پتانسیل آسیب‌پذیری زیاد و 8/17 درصد نیز دارای پتانسیل آسیب‌پذیری متوسط می‌باشد.

لینک کمکی