مقاله تأثير آرايش خاک ماسه‌اي لايه‌اي بر ضريب انتشار آلاينده‌ي غيرواکنش‌گر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير آرايش خاک ماسه‌اي لايه‌اي بر ضريب انتشار آلاينده‌ي غيرواکنش‌گر :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

در این تحقیق, فرایند انتقال آلاینده­ی غیرواکنش­گر از میان خاک­های ماسه­ای لایه­ای و رفتار ضریب انتشار در آرایش­های مختلف این خاک­ها بررسی شد. آزمایش‌های ردیابی شامل آزمایش­های آلودگی و آبشویی بود که در یک تانک شن به ابعاد انجام شد. سه نوع خاک ماسه­ای همگن (درشت, متوسط و ریز) به­عنوان شاهد و شش نوع آرایش لایه­ای بررسی گردید. نتایج نشان داد که در خاک­های ماسه­ای همگن, ضریب انتشار با افزایش اندازه­ی ذرات ماسه زیاد شد. به‌عنوان مثال, ضرایب انتشار خاک ماسه­ای درشت در آزمایش­های آلودگی و آبشویی به‌ترتیب 46/8 و 91/7 برابر بزرگتر از ضرایب انتشار خاک ماسه‌ای ریز بود. در خاک­های ماسه­ای لایه­ای, نوع آرایش و ترتیب لایه­ها در هر آرایش بر ضریب انتشار تأثیر داشت. در آزمایش­های آلودگی و آبشویی, کمترین مقادیر ضریب انتشار به­ترتیب برابر cm2/min 5/12 و cm2/min 16/17 بود که در آرایش عمود با لایه­بندی درشت-متوسط-ریز مشاهده شدند. در حالی­که بیش‌ترین مقادیر ضریب انتشار در آزمایش­های آلودگی و آبشویی به­ترتیب برابر cm2/min 56/32 و cm2/min 31/37 بود که در آرایش موازی با لایه­بندی درشت-ریز-متوسط (از پایین به بالا) به‌دست آمدند. ضرایب انتشار خاک­های ماسه­ای لایه­ای و خاک­های ماسه­ای همگن تفاوت معنی­داری داشتند. فرایند انتقال در خاک­های ماسه­ای لایه‌ای, در مقایسه با خاک­های ماسه­ای همگن, انحراف بیشتری از انتقال فیکی داشت.

لینک کمکی