مقاله تعيين ضريب راندمان آبشويي براي شوري‏ زدايي خاک‏هاي شور و سديمي منطقه ويس – استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ضريب راندمان آبشويي براي شوري‏ زدايي خاک‏هاي شور و سديمي منطقه ويس – استان خوزستان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

رشد روزافزون جمعیت سبب بهره‏ برداری بی‏ رویه از منابع طبیعی و تخریب اراضی شده است. شور و سدیمی شدن اراضی از اثرات این تخریب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می‏باشد. یکی از راه‏های بهسازی خاک‏های شور و سدیمی, آبشویی نمک‏های محلول در نیمرخ خاک است. برآورد آب مورد نیاز برای اصلاح این خاک‏ها به منظور مدیریت بهینه منابع آب و خاک ضروری است. به همبن منظور, در این پژوهش سه روش آبشویی غرقاب دائم, غرقاب متناوب و پاششی بر روی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس در استان خوزستان مورد بررسی قرارگرفت. این پژوهش به صورت آزمایشگاهی بر روی ستون‏های خاک دست نخورده به ارتفاع یک متر, که در محیط پلی‏ اتیلنی به قطر 15 سانتی‏متر قرار داشتند, اجرا شد. لایه ‏های خاک مورد بررسی 0-25, 25-50, 50-75 و 75-100 سانتی‏متر و عمق‏های آب آبشویی 25, 50, 75 و 100 سانتی‏متر بوده است. براساس نتایج بدست آمده, مدل تجربی مشخصی برای هر روش آبشویی ارائه شد. در این میان, مدل نمایی در آبشویی غرقاب دائم بر مبنای ضریب همبستگی بالاتر و خطای استاندارد کمتر, بهترین مدل بود. لیکن, آبشویی غرقاب متناوب علاوه بر حجم آب مورد نیاز کمتر برای شوری‏ زدایی خاک, ضریب راندمان آبشویی بهتری را متناسب با بافت خاک منطقه نشان داد. با توجه به بحران کمبود آب در شرایط کنونی و ارجحیت مزایای این روش نسبت به دو روش دیگر می‏توان روش غرقاب متناوب را برای منطقه مذکور مناسب‏ تر پیشنهاد نمود.

لینک کمکی