مقاله زيست پالايي خاک‌هاي آلوده به نفت کوره تحت تأثير همزمان کمپوست زباله شهري و برخي کودهاي شيميايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله زيست پالايي خاک‌هاي آلوده به نفت کوره تحت تأثير همزمان کمپوست زباله شهري و برخي کودهاي شيميايي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

آلودگی خاک به نفت­خام و مشتقات آن از خطرناک­ترین آلودگی­های زیست‌محیطی به­شمار می­رود. این پژوهش, به منظور بررسی و بهینه­سازی شرایط میکروارگانیسم‌های بومی خاک با استفاده از کودهای شیمیایی ازت, فسفر, پتاسیم و کمپوست زباله شهری با هدف پاکسازی خاک آلوده به نفت کوره (130 گرم در کیلوگرم), سودمندی ماده اصلاحی و نسبت بهینه اختلاط آن با خاک آلوده انجام شد. بدین منظور, کمپوست زباله شهری با سه سطح 5, 10 و 15 درصد به همراه کودهای شیمیایی ازت, فسفر و پتاسیم با دو نسبت 10:1:1 و 10:2:1 با خاک آلوده مخلوط شد. پس از طی زمان تعادلی اولیه (10 روز), مقدار کاهش کل آلاینده هیدروکربنی خاک تحت شرایط رطوبتی و هوادهی مناسب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش درصد کمپوست, مقدار آلاینده نفتی خاک به­گونه‌ای کاهش می‌یابد ­که تیمار 15% بیشترین مقدار کاهش را به انداز 59 تا 62 درصد ایجاد می‌کند. نتایج استفاده از دو نسبت کودی مورد استفاده, مؤید سودمندی بهتر کود NPK با نسبت 10:2:1 بود. کاربرد مواد اصلاحی برای همه موارد به‌کار رفته نشانگر تأثیر مناسب باکتری­های تجزیه کننده آلاینده هیدروکربنی, به ویژه در نخستین هفته پس از تعادل تیمارها به­دلیل تجزیه سریع‌تر ترکیبات زنجیر کوتاه و ساده مانند آلکان‌ها می‌باشد. در این پژوهش, بین میزان تجزیه TPH و CO2 حاصل از فعالیت میکروبی, همبستگی مؤثری مشاهده شد که نشان‌دهند ارتباط تجزیه نفت کوره به‌وسیله میکروارگانیسم­های تجزیه کننده نفت است. اعمال تیمار همزمان کمپوست زباله شهری 15% و کود شیمیایی NPK با نسبت 10:2:1 در بازه زمانی شش هفته, مؤثرترین تیمار و روشی بهینه برای اصلاح خاک­های آلوده به نفت کوره منطقه با میزان تجزیه 62 درصد می‌باشد.

لینک کمکی