مقاله ارزيابي اثر تغيير اقليم بر بارش‌هاي حداکثر روزانه کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي اثر تغيير اقليم بر بارش‌هاي حداکثر روزانه کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

از اثرات مهم و بالقوه تغییر اقلیم, تغییر شدت و فراوانی بارش­های سیل­زا در آینده است. برای کاهش آثار زیان­بار تغییر اقلیم در هر منطقه, لازم است تغییرات بارش‌های حدی آینده در آن­جا پیش­یابی شود. روش­های ریزمقیاس نمایی بسیاری برای ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش توسعه یافته است, اما اغلب این روش­ها برای ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش­های حداکثر مناسب نیستند. در این میان مدل استوکستیک NSRP که کمتر مورد توجه بوده است, از قابلیت­های ویژه­ای برخوردار است. در این مطالعه قابلیت مدل NSRP برای تولید بارش روزانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش­های حداکثر روزانه آزموده شد. نتایج حاکی از موفقیت مدل در شبیه­سازی سری بارش روزانه و بارش­های حداکثر است و قابلیت استفاده در ارزیابی اثر تغییر اقلیم آینده بر بارش­های حدی را دارد. با استفاده از مدل, 100 سری 30 ساله روزانه اقلیم آینده برای سه سناریوی A1B, A2 و B1 مدل CGCM3 تولید شد. بر اساس نتایج, مقدار بارش حداکثر سالانه با تداوم‌های یک تا پنج روز در اقلیم آینده افزایش می­یابد. توزیع فصلی وقوع بارش­های حداکثر و توزیع فصلی بارش ماهانه تغییر می­کند و میانگین بارش سالانه کاهش می‌یابد. افزایش شدت بارش­های حداکثر با وجود کاهش بارش سالانه نشان می­دهد مطالعه­ی اثر تغییر اقلیم بر میانگین بارش نمی­تواند اطلاعاتی در خصوص تغییرات بارش­های حدی در اختیار گذارد. با توجه به آنکه تغییر اقلیم می­تواند اثر مهمی بر بارش­های حدی داشته باشد, لازم است اثر تغییر اقلیم در طرح­های آینده که متأثر از بارش­های حدی است در نظر گرفته شود.

لینک کمکی