مقاله تأثير نوع و سطح مصرف پلي‌آکريل‌آميد بر هدررفت خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير نوع و سطح مصرف پلي‌آکريل‌آميد بر هدررفت خاک :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

فرسایش خاک در مقیاس جهانی, منطقه‌ای و محلی یکی از معضلات اساسی می‌باشد. از این نظر اتخاذ تدابیر مدیریتی در مهار اثرات آن اهمیت قابل توجهی دارد. علاوه بر ‌این, یکی از فن‌آوری‌های جدید در مقوله مهار فرسایش خاک, استفاده از مواد افزودنی از جمله پلی‌آکریل‌آمید است. از طرفی به‌رغم کاربرد پلی‌آکریل‌آمید در مدیریت رواناب و فرسایش خاک, تأثیر هم‌زمان نوع و سطح مصرف آن کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر‌پذیری هدررفت خاک در کرت‌های کوچک از کاربرد نوع پودری و محلول سطوح مختلف پلی‌اکریل‌آمید با مقادیر 4/0, 2 و 6 گرم بر متر‌مربع در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. در این پژوهش از سه کرت کوچک به ابعاد 5/0 در 5/0 متر, با شیب 30 درصد استفاده شد. برای انجام پژوهش حاضر, پس از گذشت 48 ساعت از زمان استفاده از پلی‌آکریل‌آمید در شکل‌های پودری و محلول, باران با دو شدت 50 و 80 میلی‌متر بر ساعت به‌ترتیب با تداوم 17 و 8 دقیقه روی کرت‌ها شبیه‌سازی و نمونه‌برداری‌های لازم انجام شد. نتایج حاصل از آزمون آماری دلالت بر اثر معنی‌دار (00/0=P) شکل مصرف پلی‌آکریل‌آمید و شدت بارندگی مختلف بر میزان هدررفت خاک در سطوح مختلف مصرف پلی‌آکریل‌آمید بود. هم‌چنین شکل پودری مصرف پلی‌اکریل‌آمید در شرایط مورد نظر در این پژوهش از عملکرد بهتری برخودار بوده و لذا کاربرد آن به حالت محلول برای مهار هدررفت خاک پیشنهاد می‌شود.

لینک کمکی