مقاله تدوين قوانين بهره‌برداري بهينه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌هاي بيزي: کاربرد مدل حل اختلاف گروهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تدوين قوانين بهره‌برداري بهينه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌هاي بيزي: کاربرد مدل حل اختلاف گروهي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :18

در بهره‌برداری بهینه کمـّی و کیفی از مخزن سدهابه دلیلوجود تصمیم‌گیران و ذینفعان متعدد با اهداف و مطلوبیت‌های متفاوت و همچنین تعداد زیاد متغیرهای حالت و تصمیم, مساله تصمیم‌گیری بسیار پیچیده و امری ضروری محسوب می‌شود. در این مقاله با هدف رفع‌اختلاف بین تصمیم‌گیران در بهره‌برداری از مخزن سد, کاربرد یک مدل رفع‌اختلاف گروهی چند نفره جهت تعیین نقطه بهینه بر روی منحنی تبادل بدست آمده از تلفیق مدل شبیه‌سازی کیفی یک بعدی مخزن و مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک حاصل از تحقیقات پیشین به نحوی که مطلوبیت همه تصمیم‌گیران از لحاظ کمـّی و کیفی تامین شود, ارائه می‌گردد. برای تدوین قوانین و سیاست‌های بهره‌برداری به‌هنگام کمـّی - کیفی از مخزن سد, استفاده از مدل شبیه‌سازی هوشمند شبکه‌های بیزی که دارای قابلیت خروجی احتمالاتی می‌باشد پیشنهاد می‌شود. مطالعه موردی, سد پانزده خرداد ایران است که مخزن آن دارای مشکل قابل توجه کیفی است. نتایج حاصل نشان‌دهنده کارایی مناسب مدل‌های ارائه شده در حل‌اختلاف بین سازمان‌های تصمیم‌گیرنده و تعیین سیاست‌های بهینه و به‌هنگام بهره‌برداری کمـّی - کیفی از مخزن می‌باشد.

لینک کمکی