مقاله بررسي تغييرات شوري بخشي از اراضي ترکمن صحرا با بهره گيري از روش‌هاي ميان‌يابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات شوري بخشي از اراضي ترکمن صحرا با بهره گيري از روش‌هاي ميان‌يابي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :13

ارزیابی وضعیت شوری یک منطقه, گامی مهم برای مدیریت اراضی محسوب می‌گردد. این پژوهش در بخشی از اراضی دشت ترکمن‌صحرا واقع در استان گلستان که رژیم رطوبتی خاک اریدیک است, به‌منظور ارزیابی تغییرات شوری در سال‌های 1355, 1368 و 1392 انجام شد. بدین منظور از 2 روش زمین‌آماری (کریجینگ معمولی و کوکریجینگ) و 4 روش جبری (عکس فاصله, تابع شعاعی, تخمین‌گر عام و تخمین‌گر موضعی) در برآورد مقدار شوری در اعماق 50-0, 100-50 و 150-100 سانتی‌متری استفاده گردید. نتایج نشان داد درصد اراضی با شوری بیش از 32 دسی‌زیمنس بر متر از 95/8 درصد در سال 1355 به 22/45 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. به نظر می‌رسد در طی این دوره 37 ساله, مدیریت و بهره‌برداری غیراصولی از منابع آب و خاک منجر به افزایش شوری در این خاک‌ها گشته, بنابراین پیشنهاد می‌گردد با استفاده از روش‌های مختلف و اقدامات مدیریتی مناسب, روند افزایشی شوری خاک‌های منطقه پایش و کنترل گردد.

لینک کمکی