مقاله بررسي آزمايشگاهي تأثير اندازه ذرات رسوبي و هندسه ورودي و خروجي بر راندمان حوضچه‌هاي تله‌اندازي رسوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آزمايشگاهي تأثير اندازه ذرات رسوبي و هندسه ورودي و خروجي بر راندمان حوضچه‌هاي تله‌اندازي رسوب :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :25

یکی از روش‌های جدا کردن و گردآوری رسوبات در مجاری باز, ایجاد حوضچه‌های تله اندازی رسوب می‌باشد. در این پژوهش, برای تعیین بهترین هندس حوضچه بر پای بیشترین درصد تله اندازی رسوبات, آزمایش‌ها در یک فلوم به طول 4 متر و عرض 25 سانتی‌متر, برای 13 شکل هندسی حوضچه با زوایای ورودی و خروجی مختلف انجام شد. چهار نوع ماده پلاستیکی به عنوان رسوبات آزمایشگاهی با اندازه و وزن ظاهری متفاوت ولی با چگالی‌های یکسان انتخاب و آزمایش‌ها در زمان ثابت انجام شد. نتایج نشان داد که زوایای ورودی و خروجی حوضچه‌ها, بر مقدار رسوبات ته نشین شده تأثیر بسزایی دارد. به‌گونه‌ای که در حالت دیواره ورودی قائم, هرچه زاوی دیواره خروجی ملایم‌تر باشد, مقدار تله‌اندازی بیشتر است. همچنین در حوضچه‌های رسوب که زاویه ورودی دارای شیب ملایم بوده و دیواره‌ خروجی قائم است, هرچند رسوبات به آسانی وارد حوضچه می‌شوند, لیکن بر اثر گرداب‌های قوی تشکیل شده در پایین‌دست, بخش عمده‌ای از این رسوبات دوباره تعلیق شده و به بیرون از حوضچه راه می‌یابند. بررسی کمّی نتایج این پژوهش از میان 13 هندس آزمایش شده نشان داد که تله رسوبی با زاویه ورودی 90 درجه و زاویه خروجی 34 درجه, بیشترین راندمان تله‌اندازی رسوبات را دارند.

لینک کمکی