مقاله بررسي ژئوشيميايي و پراکنش فلزات سنگين مس، روي، سرب و نيکل در محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي رودخانه ارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ژئوشيميايي و پراکنش فلزات سنگين مس, روي, سرب و نيکل در محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي رودخانه ارس :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

رودخانه ارس به دلیل قرار گرفتن در مسیر فعالیت­های معدن­کاوی و شرایط خاص اکولوژیک, اقتصادی, اجتماعی و تنوع گونه­های مختلف گیاهان و جانوران آبزی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بررسی کیفیت آن ضروری می­باشد. تحقیق حاضر به­منظور بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب (Pb), مس (Cu), روی (Zn) و نیکل (Ni) در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی رودخانه ارس در استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. نمونه­برداری به­صورت فصلی از رسوبات, آب, گیاه (لوئی) و ماهی (زرد پر) درقالب 4 ایستگاه در پاییز سال 1393و تابستان سال 1394 در محدوده 150 کیلومتری طول رودخانه ارس صورت گرفت. نتایج نشان­دهنده غلظت مجاز همه فلزات در نمونه­های آب و ماهی و غلظت بیش‌تر از حد مجاز فلز سنگین مس در نمونه­های رسوب و گیاه بر اساس استانداردهای جهانی بود. مطابق مقادیر شاخص­های ضریب آلودگی, بار آلودگی و انباشت ژئوشیمیایی, همه ایستگاه­ها به­جز ایستگاه سنت استپانوس به فلز سنگین مس شدیداً آلوده بوده که می­تواند ناشی از فعالیت­های معدن­کاوی مس سونگون در منطقه مورد مطالعه باشد. شدت آلودگی به فلزات سنگین در ایستگاه­ها به­ترتیب زیر حاصل شد: Cu > Zn > Pb = Ni. مقادیر کم‌تر از یک فاکتور تجمع زیستی برای نمونه­ ماهی زردپر, بیان‌گر جذب و تجمع فلزات سنگین از طریق جذب سطحی و نه از طریق رژیم غذایی ماهی­ها می­باشد. مقادیر بالاتر از یک فاکتور تجمع زیستی نمونه­های گیاه لوئی در رابطه با فلزات سنگین سرب و روی در ایستگاه­های مصب ایلگنه چای و قولان و میسن, آن را به­عنوان یک گیاه ابرجاذب مطرح می­کند. بنابراین می­توان از این گیاه برای اهداف گیاه پالایی در منطقه مورد مطالعه استفاده کرد.

لینک کمکی