مقاله The Calculation of Unit"s Efficiency by Using the Interval

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله The Calculation of Unit"s Efficiency by Using the Interval :


سال انتشار : 2014

تعداد صفحات :16

Data Envelopment Analysis )DEA( is a technique for measuring the efficiency of decision making units. In all models of the DEA, for each unit under assessment, the numerical efficiency which may be less than or equal to one is obtained. Given the possible large number of efficiency units for evaluating units, we use various methods of ranking. span style="font-family: Cambria Math;font-size:8pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-variant:normal L1 norm is one of the methods of ranking. This method has been used for categorical data. In this paper, we assume data as interval and introducespan style="font-family: Cambria Math;font-size:8pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-variant:normal L1 norm andrun it on a single example.

لینک کمکی