مقاله برآورد قيمت آب پاي سدها در دشت هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني استان خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد قيمت آب پاي سدها در دشت هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني استان خراسان رضوي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :13

بیش از90% آب استحصال شده در ایران در بخش کشاورزی مصرف می شود, این باور وجود دارد که پایین بودن قیمت نسبی نهاده آب در مقایسه با سایر نهاده های مورد استفاده در کشاورزی موجب از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در تکنــولــوژی آب انـدوز بجای تکنولوژی های سنتی موجود و عدم صرفه جویی در مصرف آب شده است. بنابراین, متعادل کردن قیمت آب را یکی از راهکار های حل این معضل می دانند. مطالعه حاضر نیز با هدف قیمت گذاری آب پای سدها در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان خراسان رضوی به بررسی این موضوع با استفاده از روش های اقتصاد مهندسی و با لحاظ کردن نرخ بهره ساده 15% و نرخ بهره تورمی 38/30% پرداخته است. مطابق نتایج این مطالعه متوسط قیمت برآورد شده آب سدهای استان در نرخ بهره ساده, 46/980 ریال و در نرخ بهره تورمی 4/12137 ریال برآورد گردیده است.

لینک کمکی