مقاله تعيين روش مناسب براي تخمين ضريب جذب MTBE توسّط خاک پالايشگاه تهران (شهرري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين روش مناسب براي تخمين ضريب جذب MTBE توسّط خاک پالايشگاه تهران (شهرري) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :13

متیل ترشیو بوتیل اتر(MTBE) از افزوده‌های بنزین است که در افزایش عدد اکتان سوخت برای بهره‌وری بیشتر کاربرد دارد. سازمان حفاظت محیط زیست امریکا MTBE را مادّه‌ای مضر با سرطانزایی بالا طبقه‌بندی کرده است. این مادّه از مخازن زیرزمینی سوخت, وارد محیط خاک می‌شود. ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی MTBE موجب نفوذ سریع این مادّه در خاک و ورود به آبهای زیرزمینی می‌گردد. در نشت این مادّه به خاک, توانایی خاک در جذب آلاینده, نقشی مهم در حذف MTBE ایفا می‌کند و شاخص ضریب پخش (Distribution Coefficient-Kd), این توانایی را نشان می‌دهد. این شاخص در ژئوتکنیک زیست‌محیطی خاک بررسی می‌شود. چون دامنه‌ی تغییرات این شاخص برابر صفر تا هزار و حتی بیشتر است, در مدلسازی, حرکت و پراکنش آلاینده‌ها در خاک, نقشی مهم دارد. در این پژوهش با انجام چندین آزمایش جذب با خاک شهرری و آْلاینده‌ی MTBE, مقدار واقعی جذب اندازه‌گیری و باتوجّه به مقدار بدست‌آمده, روشهای مختلف عددی موجود, از نظر تطابق نتایج تخمینی با مقدار واقعی بررسی شد تا مناسب‌ترین روش تخمین برای خاک این منطقه و MTBE انتخاب شود. آزمایشهای این پژوهش, (آزمایش‌های خاک,جذب و GC), همگی طبق استاندارد ASTM انجام گرفته است. در پایان مشاهده شد که هر چهار روش بررسی‌شده, برای تعیین ضریب جذب قابل استفاده‌اند؛ امّا در شرایط مشابه, می‌توان به ترتیب, روش‌های دوبینین-رادوشکویچ, لانگ‌مایر, فرندلیخ و در نهایت ایزوترم خطّی را برای تخمین Kd و فرآیند جذب, پیشنهاد کرد.

لینک کمکی