مقاله تعيين شرايط بهينه پالايش زيستي کل آلاينده هاي هيدروکربني خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين شرايط بهينه پالايش زيستي کل آلاينده هاي هيدروکربني خاک :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :16

نشر آلاینده­های هیدروکربنی, نیازمند اعمال روش های پالایش سازگار با محیط­زیست و مناسب در جهت کاهش یا رفع آلودگی است. کاربرد برخی از میکرواورگانیسم­ها با توانایی تغذیه از هیدروکربن های نفتی با تمرکز بر روش های زیست­درمانی تجزیه نفت, مورد توجه قرار گرفته است و با بهینه­سازی شرایط رشدی آن ها می توان سبب بالا بردن راندمان آن ها در پاکسازی شد. هدف از این پژوهش, اعمال شرایط محیطی بهینه برای تحریک میکرواورگانیسم­های خاک و بررسی توان تجزیه هیدروکربن های نفتی بوده است. بدین منظور از خاک آلوده نفتی پالایشگاه ری استفاده و 13 تیمار از جمله تلقیح باکتری­های باسیلوس سابتیلیس, باسیلوس مگاتریوم, سودوموناس پوتیدا در طی 5 زمان بر این خاک اعمال شد. و روند تجزیه کل هیدروکربن نفتی خاک( 38 درصد) در حضور تیمارها با شرایط مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد در دوره زمانی اول و دوم تیمار کود حیوانی, باکتری+ کود حیوانی و خاک اره بالاترین نرخ کاهش آلودگی را دربرگرفت, لیکن در دوره سوم زمانی, تیمار شامل نیتروژن+ فسفر+ پتاسیم عملکرد بالاتری را نشان داد. سرانجام در دوره زمانی پنجم با استقرار جمعیت باکتریایی, تیمار میکروبی به کاربرده شده(در تیمار NPK+باکتری+کود حیوانی+خاک اره) باعث کاهش 23% نسبت به تیمار دست نخورده شده و بیشترین کاهش نفتی را نشان داد. چنین به نظر می­رسد با گذشت زمان اولیه لازم برای استقرار و ثبات جامعه میکروبی, این تیمار بیشترین بازده را از آن خود کرده است.

لینک کمکی