مقاله بررسي تغييرات آلاينده هاي ازن، مونواکسيد کربن و دي‌کسيد نيتروژن در ايستگاه اقدسيه در طول سال 1391 در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات آلاينده هاي ازن, مونواکسيد کربن و دي‌کسيد نيتروژن در ايستگاه اقدسيه در طول سال 1391 در شهر تهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

امروزه با افزایش جمعیت شهرها و هم­چنین صنعتی شدن اغلب شهرهای بزرگ غلظت آلاینده­های هوا به سرعت افزایش یافته است. استقرار حدود ده میلیون نفر و تمرکز بیش از حد صنایع و کارخانجات در محدوده جغرافیایی شهر تهران, همراه با شرایط جغرافیایی, توپوگرافی و اقلیمی خاص منطقه سبب شده است که تهران از نظر آلودگی هوا در زمره آلوده­ترین شهرهای جهان قرار گیرد. باتوجه به افزایش آلودگی در شهرها آگاهی از کیفیت هوا در دوره­های زمانی و روند تغییرات آلاینده­های هوا می­تواند نقش موثری در مدیریت سلامت شهری داشته باشد. در تحقیق حاضر روند تغییرات زمانی آلاینده­های ازن, دی اکسید نیتروژن و مونو اکسید کربن در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات آلاینده­های O3 و NO2 و CO در شهر تهران, از داده­های پایش آلودگی هوای ایستگاه اقدسیه که تحت نظارت شرکت کنترل کیفیت هوا است, استفاده شد. داده هواشناسی سرعت باد نیز از ایستگاه ژئوفیزیک در بازه­ی زمانی 12 ماه سال 1391 جمع­آوری شد. ابتدا داده­های مورد نیاز از داده­های خام استخراج شده و سپس با توجه به هدف تحقیق از آن­ها استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد, روند تغییرات میانگین ماهانه غلظتO3 طی مدت 12 ماه در سال 1391 شامل کم­ترین مقدار در ماه آذر و بیش‏ترین در ماه تیر است. روند تغییرات میانگین ماهانه غلظت NO2 نشان داد, کم­ترین مقدار در ماه آذر و بیش‏ترین در ماه مرداد است و روند تغییرات میانگین ماهانه غلظت CO شامل کم­ترین مقدار در ماه فروردین و بیش‏ترین در ماه دی و بهمن است.

لینک کمکی