مقاله اثر سيلاب بر آلودگي خاک‌هاي کشاورزي با فلزات سنگين، همراه مثال موردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر سيلاب بر آلودگي خاک‌هاي کشاورزي با فلزات سنگين, همراه مثال موردي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :10

رخداد سیلاب شدید در سال 1384, باعث شد که دشت رسوبی واقع در استان آذربایجان شرقی برای مدت یک ماه زیر آب برود. هدف این مطالعه ارزیابی اثر سیلاب روی میزان آلودگی خاک ها در این منطقه می باشد. برای این منظور 20 نمونه خاک بلافاصله پس از وقوع سیل از قسمت های سطحی (30-0) همراه با 4 نمونه از عمق 60-30 سانتی متری خاک گرفته شد. در آزمایشگاه ویژگی های فیزیکی-شیمیایی اساسی خاک و غلظت فلزات سنگین کادمیوم, نیکل, سرب, مس و روی نمونه های خاک اندازه گیری شد. یافته ها نشان دادند غلظت فلزات در تمام نمونه ها پایین تر از حد مجاز برای کاربرد در کشاورزی بوده است. در مجموع می توان گفت سیلاب در زمین های کشاورزی پاک اثر منفی روی ویژگی های اساسی خاک (درصد مواد آلی, واکنش خاک و میزان نیتروژن) ندارد و باعث آلودگی شدید خاک نمی گردد.

لینک کمکی