مقاله بررسي اثرات زيست محيطي درياچه سد زاينده رود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات زيست محيطي درياچه سد زاينده رود :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

سد زاینده رود با حجم مخزن حداکثر1470 میلیون متر مکعب(در تراز 2063 متر)و دریاچه ای با مساحت54 کیلومتر مربع, یک زیست بوم پویای محلی را بوجود آورده است که بدلیل داشتن اهداف چند منظوره چون تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان, چهار محال و بختیاری و یزد, تامین آب کشاورزی حوضه زاینده رود و تولید برق از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین بعلت همجواری با قطبهای بزرگ جمعیتی, صنعتی و توریستی نقش مهمی در حیات اقتصادی منطقه ایفا می کند. در این پژوهش با روش توصیفی, اسنادی و آماری با استفاده از ماتریس وتن و رائو, اثر کل ریز فعالیتهای سد زاینده رود بر پارامترهای زیست محیطی را بر اساس حاصلضرب اهمیت و دامنه اثر کمی سازی نموده و مورد بررسی قرار داده ایم. بررسیها نشان داد که دریاچه سد زاینده رود علی رغم اثرات منفی بر روی زمین, آب, زیستگاه های گیاهی و جانوری منطقه, بدلیل تعدیل شرایط آب و هوایی در مقیاس میکروکلیمایی, بهبود اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی ـ بهداشتی, نقش زیبایی ـ تفریحی در منطقه اثر مثبت داشته است و با محاسبه مجموع اثرات زیست محیطی کلیه ریز فعالیتهای سد در مراحل ساخت و بهره برداری, نمره کلی پروژه سد زاینده رود 95+ بدست آمده است که بیانگر اثر مثبت سد بر محیط زیست می باشد. در پایان جهت تعدیل اثرات زیست محیطی, راه کارها و برنامه های پیشنهادی برای بهسازی, پایداری محیطی و خودپالایی دریاچه سد زاینده رود ارائه شده است.

لینک کمکی