مقاله احياي بيولوژيکي کربن دانه اي مستعمل کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله احياي بيولوژيکي کربن دانه اي مستعمل کارخانه فولاد مبارکه اصفهان :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :17

هدف از این مطالعه احیا بیولوژیکی کربن دانه ای مصرف شده در تصفیه پساب شیمیایی کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در یک سیستم لجن فعال در آزمایشگاه بود. ابتدا در یک بیو راکتور (حجم موثر 75/60 لیتر) در ابعاد 50× 29× 43 سانتی متر مجهز به هوادهی و بخاری و غذادهی پیوسته (ملاس, فسفات, اوره) با دبی 42 سی سی ر دقیقه به سازگار سازی لجن میکروبی حاصل از پساب شیمیایی تصفیه شده کارخانه فولاد مبارکه اصفهان به مدت 3 ماه پراخته شد. غلظت میکروبی در طی این مدت از 80 میلی گرم بر لیتر به 2420 میلی گرم بر لیتر رسیده و میزان اکسیژن با نوساناتی روند کاهشی داشته, همچنین مقدار COD بیو راکتور بعد از 3 ماه از 1000 به میزان 27 میلی گرم بر لیتر رسید. درمرحله دوم آزمایش که فرایند احیا بیولوژیکی کربن مستعمل دانه ای انجام می شود, با ورود 300 گرم کربن مستعمل دانه ای خشک شده به وسیله سبدی پلاستیکی درون بیو راکتور قرار داده شد سپس نمونه برداری از کربن داخل سبد هفته ای یکبار صورت می گرفت. در روز 7 احیا بیولوژیکی کربن مستعمل دانه ای, غلظت میکروبی (MLSS) به میزان 3520 میلی گرم بر لیتر و میزان فنل جذب شده توسط کربن 605/5 میلی گرم بر لیتر و درصد راندمان احیا (RE%) به اندازه 17/6% بود. MLSS در روز 53 به میزان 13460 میلی گرم برلیتر, میزان فنل جذب شده توسط کربن در روز 53 احیا بیولوژیکی, 289/26 میلی گرم بر لیتر و درصد راندمان احیا به 93/28% رسید. با حفظ دامنه تراکم میکروبی در محدوده 4000 میلی گرم بر لیتر, نیز می توان احیا بیولوژیکی مطلوبی داشته و ظرفیت جذب کربن های مستعمل را افزایش داد. همچنین این نکته قابل ذکر است که با گذشت زمان بیشتر در داخل بیو راکتور افزایش غلظت میکروبی, ظرفیت جذب فنل توسط کربن های احیا شده بیشتر می شود.

لینک کمکی