مقاله ارزيابي توان اکولوژيک شهر ميامي به منظور توسعه پايدار شهري با استفاده از روش AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي توان اکولوژيک شهر ميامي به منظور توسعه پايدار شهري با استفاده از روش AHP :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

توسعه کالبدی شهرها, نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه‌های آسیب پذیر, نظیر حوزه‌های سیلابی, مسیر رودخانه‏ها, گسل‏ها و شیب‏های نامناسب را به دنبال دارد که باعث به هم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیک در شهرها و هم‌چنین به هدر رفتن هزینه‏های مالی و در مواقع بروز مخاطرات طبیعی و تلفات جانی می‏شود, لذا ضرورت ارزیابی توان اکولوژیک ضروری است. تحقیق حاضر با علم به اهمیت موضوع و با هدف بررسی مناطق مستعد جهت توسعه شهری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE[1]) در شهر میامی تدوین شده است. در این تحقیق تناسب زمین برای توسعه کالبدی شهر میامی در چهار منطقه مورد‌‌ مطالعه برپایه ده معیار (رغبت عمومی و تمایلات مردم, ارتفاع و شیب زمین, وضعیت نسبت به مخاطرات طبیعی, فاصله با زمین‏های کشاورزی, فاصله از آب‌های‌سطحی, مساحت, عامل وقف, هزینه خرید, هزینه آماده‏سازی و وضعیت نسبت به کاربری‏های نامتجانس) ارزیابی شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات, روش توصیفی و استنباطی به کار گرفته شد. جهت وزن‏دهی معیارها و پارامترهای مربوط, از مدل سلسله مراتبی AHP[2] با استفاده از دانش کارشناسان متخصص و نرم افزار Export choice استفاده گردید. مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در توسعه شهر میامی به ترتیب شامل هزینه آماده سازی, هزینه خرید, شیب و ارتفاع, مخاطرات طبیعی, مساحت زمین مناسب, رغبت عمومی مردم, کاربری‏های نامتجانس, آب های سطحی, وقف و زمین‏های کشاورزی است که وزن هر معیار مشخص شد. مهم‌ترین موانع توسعه در جنوب شهر عوامل طبیعی و در شمال شهر زمین‏های کشاورزی و عامل وقف تشخیص داده شد. نقشه تناسب زمین در شهر میامی تهیه شده است. در این نقشه در بین چهار محدوده جهت توسعه شهر میامی در آینده و بر اساس افق توسعه شهری, محدوده شمال جاده اتوبان نسبت به شهرک شرق و شهرک امام و بافت قدیم شهر, نسبت به دیگر نواحی شهر توان اکولوژیکی بیش‏‎تری دارد و جهت توسعه پایدار مناسب‌تر ارزیابی می‌گردد. اولویت بعدی شهرک‌شرق, بعد از آن شهرک امام و در آخر بافت قدیم شهر می‌باشد. [1]- Multi criteriaevaluation [2]- Analytic hierarchy process

لینک کمکی