مقاله ارزيابي و مقايسه تطبيقي عملکرد سيستم مجوزکار در يک سکوي نفتي فراساحل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي و مقايسه تطبيقي عملکرد سيستم مجوزکار در يک سکوي نفتي فراساحل :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :10

سیستم مجوزکار سیستمی مستند است, که در راستای تأمین دستورالعمل های کتبی و موافقت و تصدیق بطور رسمی جهت افرادی که کارهای مخاطره آمیز و یا کار تعریف شده ای در محیطی مخاطره آمیز انجام می دهند بکار می رود. این سیستم در مواردی شامل ایمنی افرادی که کارهای تعمیراتی را انجام می دهند, ایمنی افرادی که در تأسیسات حضور دارند, ایمنی تأسیسات, محیط زیست و رعایت استانداردهای شرکت ضرورت دارد. لذا لزوم سنجش عملکرد سیستم های مجوز کار به منظور شناسایی نقاط ضعف و بهبود عملکرد آن حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه هدف مقاله ارزيابي و مقايسه تطبيقي عملکرد سيستم مجوزکار در يک سکوي نفتي فراساحل است. در این مطالعه ممیزی سیستم مجوزکار سکوی نفتی مورد مطالعه با استفاده از چک لیست های سطوح ممیزی (Level 4/3/2 Audits) انجام گرفت. به منظور ارزیابی نتایج حاصل ازچک لیست ها از فهرست بازبینی تهیه شده و مکانیزم نمره دهی HSE-UK استفاده شد. اهم نتایج حاصل از ممیزی سیستم مجوزکار مورد مطالعه شامل عدم ارزیابی ریسک و اقدامات احتیاطی لازم , عدم روش اجرایی آموزش وارزیابی صلاحیت امضاکنندگان مجوزکار, عدم طراحی مدارک پشتیبان, فقدان طبقه بندی نواحی خطرناک, عدم سیستم پایش و ممیزی و به روز نبودن قوانین و مقررات بود. میانگین نمره اکتسابی (1.5 از 5) نشان داد که فاصله قابل ملاحظه ای بین سیستم مجوزکار مکان مورد مطالعه و شرکت نفتی SHELL وجود دارد به طوری که سیستم مجوزکار بررسی شده در تمام بخش ها شامل سیستم, آموزش و صلاحیت, فرم های مجوزکار, هماهنگی و پایش, ایزولاسیون دارای نواقص زیادی بود واین سیستم نسبت به سیستم مجوزکار SHELL در جایگاه خیلی ضعیفی قرار دارد

لینک کمکی