مقاله بررسي آلودگي نيترات و نيتريت در منابع آب زيرزميني شهر دهگلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آلودگي نيترات و نيتريت در منابع آب زيرزميني شهر دهگلان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :18

نیترات و نیتریت از جمله مهم­ترین آلاینده­های منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشند, که اثرات نامطلوبی بر سلامت مصرف­کنندگان دارند. بنابراین در این مطالعه نسبت به تعیین غلظت آنیون­های نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی شهر دهگلان اقدام­شد. نمونه‏برداری از 20 حلقه چاه تامین کننده آب شرب منطقه مورد مطالعه در سال 1391 با پراکندگی یکنواخت در سطح دشت انجام و غلظت آنیون­های نیترات و نیتریت با استفاده از روش اسپکتروفتومتری ماورای بنفش به ترتیب در طول موج­های 420 و 543 نانومتر قرائت شد. میانگین غلظت نیترات و نیتریت در نمونه­های قبل از کوددهی به ­ترتیب برابر با 97/0±66/8 و 0003/0±001/0 میلی­گرم بر لیتر و در نمونه­های بعد از کوددهی به­ترتیب برابر با 82/8±20/69 و 006/0±013/0 میلی­گرم بر لیتر می­باشد. همچنین مقایسه میانگین غلظت آنیون­های مورد ارزیابی با رهنمود سازمان حفاظت محیط­زیست نشان داد که میانگین غلظت نیترات بعد از کوددهی بیش­تر از رهنمود ارایه­شده می­باشد. با توجه به این­که میانگین غلظت آنیون نیترات در نمونه­های آب زیرزمینی بعد از کوددهی بیش از حد استاندارد می­باشد, این عامل می­تواند بیانگر روند افزایشی ترکیبات ازت­دار مصرفی در بخش صنعت و کشاورزی باشد, که افزایش بار این آنیون را در پی داشته­است. از این رو مصرف روزافزون مواد ازته به­ویژه مصرف غیر اصولی و بیش از اندازه نهاده­های کشاورزی, موجبات نگرانی در مورد بروز مخاطرات بهداشتی برای مصرف کنندگان را فراهم کرده­است.

لینک کمکی