مقاله جهان بيني سلطه گراي مدرنيته و ارتباط آن با بحران‏هاي محيط‏زيستي در جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جهان بيني سلطه گراي مدرنيته و ارتباط آن با بحران‏هاي محيط‏زيستي در جهان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

در جهان بینی اسلامی, کل انسان ها و طبیعت, با هم بخشی از کل نظام عالم را تشکیل می‏دهند. درحالی که در فرهنگ‏های غربی, فقط انسان‏ها دارای ارزش ذاتی می باشند و طبیعت فقط به منزله یک ارزش ابزاری و به عنوان منبع فایده بخش مورد استفاده انسان قرار گرفت. به باور بوم محوری سیاسی, مسایل محیطی زمانی حل می‏شوند که تحولات بنیادی در ایدئولوژی سرمایه‏داری صورت می‏گیرد و یک مردم سالاری واقعی حاکمیت یابد. در این راستا آرن ناییس معتقد است رعایت سنت‏های اخلاقی و مذهبی شرق, می‏تواند ما را در حفاظت محیط‏زیست یاری کند و اینکه در جهان هستی, همه موجودات زنده, جهت زندگی, رشد و شکوفایی, باید از حقوق و ارزش‏های برابر برخوردار گردند و هیچ فردی نجات نمی یابد مگر آن‏که همه ما نجات یابیم. انسان‏ها از اجزای طبیعت هستند نه بیرون از آن و یا فوق طبیعت. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که نوع انسان‏شناسی و جهان شناسی غیرالهی و نگرش و طرز تلقی مبتنی بر نگاه اومانیستی و مبتنی بر حرص و طمع سبب ساز بسیاری از فجایع و بحران‏های محیط‏زیستی است. از این رو, اصلاح نگرش‏ها, باورها و طرز تلقی انسان ها از انسان و محیط‏زیست وی در چارچوب نگاه سیستمی دین اسلام می‏تواند بسیاری از معضلات و ناامنی‏های محیط‏زیستی, سیاسی و اجتماعی را رفع نماید. این پژوهش ضمن بررسی زمینه های فکری و فرهنگی تخریب محیط‏زیست در بستر مدرنیته و نیز تبیین دیدگاه‏های فرهنگی, مذهبی و آثار آن ها براکولوژی و محیط زیست جهانی, به دنبال تبیین و تدوین الگوی محیط‏زیستی اسلامی برای حفظ و تعادل محیط زیست جهانی و منطقه ای می باشد. این مقاله اساسا بحثی نظری و بنیادی است و از رویکرد رئالیسم اسلامی و معناشناسی ساختارگرا در انجام این پژوهش بهره جسته است..

لینک کمکی