مقاله بررسي ترکيبات شيرابه پسماند جامد شهري (مطالعه موردي: کارخانه کمپوست شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ترکيبات شيرابه پسماند جامد شهري (مطالعه موردي: کارخانه کمپوست شهر اصفهان) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :8

شیرابه تولید شده از مواد زاید جامد در محل های دفن کنترل نشده اثرات زیادی روی محیط زیست و سلامت انسان­ها می­تواند داشته باشد. در مطالعه حاضر نمونه­های از شیرابه محل کارخانه کمپوست در شهر اصفهان در زمستان 1389 نمونه برداری شد. پارامتر­های فیزیکی و شیمیایی مختلف شامل فسفات, سولفات, اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD) , اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) , کل جامدات (TS) و کل جامدات محلول (TDS) کل جامدات معلق (TSS), pH و EC با استفاده روش­های استاندارد و با دستگاه HACK DR 2800 اندازه گیری شد. غلظت بالایی از فسفات (88/624), سولفات (55/1955), BOD (32300), COD(68000), TS (86500), TDS (55900), TSS (31600), pH (3/5) و EC (9/12) بر حسب میلی گرم بر لیتر برای تمام پارامترها بجز PH و EC اندازه گیری شد. پتانسیل آلودگی شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان با استفاده از شاخص پتانسیل آلودگی (LPI) بررسی شد. مقدار شاخص پتانسیل آلودگی شیرابه شهر اصفهان برابر 65/54 شد. این نتیجه نشان می­دهد که شیرابه تولید شده از محل کارخانه کمپوست در اصفهان پتانسیل بالایی برای آلوده کردن زمین­های اطراف و آب­ها به وسیله شیرابه را دارد.

لینک کمکی