مقاله مقايسه و رتبه بندي روش هاي متداول در پايش NO2 در هوا با استفاده ازمدل تحليل سلسله مراتبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه و رتبه بندي روش هاي متداول در پايش NO2 در هوا با استفاده ازمدل تحليل سلسله مراتبي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :17

یکی از عوامل بالقوه تخریب لایه ازن, گاز NO است که تاکنون صدمات جبران ناپذیری را به لایه ازن وارد کرده است. به همین منظور در این مقاله به معرفی روش های متداول مانیتورینگ اکسید نیتروژن در هوا پرداخته شده است. به منظور تعیین مناسبترین روش مانیتورینگ از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choices استفاده شده است. بدین منظور معیارهایی نظیر هزینه سرمایه گذاری, بهره برداری آسان, اطمینان در ثبت داده ها طول عمر روش جهت انتخاب روش مناسب مانیتورینگ اکسید نیتروژن استفاده شده است. وزن هریک از معیارها با استفاده نرم افزار Expert Choices تعیین می شود. با انجام مطالعـات بیشتر از میــان روش های مختلف, چهار روش متداول شامل سنجش پیوسته, نمونه برداری غیر فعال, نمونه برداری فعال و حسگرهای کنترل از راه دور برای مقایسه و ارزیابی از طریق فرایند AHP مشخص شدند که نهایتاٌ با اعمال وزن های مناسب به هریک از روش ها, روش مناسب جهت مانیتورینگ اکسیدهای نیتروژن در هوا , نمونه برداری غیر فعال انتخاب گردید.

لینک کمکی