مقاله بررسي عوامل تهديد کننده اکوسيستم هاي مرجاني و راهکارهاي حفاظتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل تهديد کننده اکوسيستم هاي مرجاني و راهکارهاي حفاظتي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :10

اکوسیستم ها ی مرجانی مکانی برای تغذیه و تخم گذاری بسیاری از گونه های دریایی اعم از بی مهرگان و مهره داران ( جلبک ها , علف های دریایی , اسفنج ها, نرم تنان , سخت پوستان و ماهی ها ) می باشند, تنوع زیستی در این اکوسیستم ها در حد قابل توجهی می باشد و از این نظر بسیار حائز اهمیت هستند.باتوجه به اهمیت بالای این اکوسیستم ها در حفظ تنوع زیستی واز طرفی شکننده بودن آنها در برابر عوامل مخرب و آلاینده زیست محیطی و نیزازآنجا که مدت زمان بسیار زیاد و گاه حتی صدها سال برای ایجاد پولیپ های مرجانی زمان لازم است , حفظ این پناهگاه ها بسیار با اهمیت استچرا که مانند بسیاری از بحران های زیست محیطی که عامل موثر , دخالت های نابجای انسان می باشد, در این زمینه نیز از بین رفتن صخره هایمرجانی در نتیجه فعالیت های مخرب انسان ها مانند آلودگی حاصل از ترکیبات نفتی و روغنی , پساب های آلوده کشاورزی و صنعتی , گرمشدن جهانی, برداشت نابجا, فعالیت های مخرب توریسم , صیادی و ... به یک بحران مهم تبدیل شده است . قبل از بروز زیان های جبرانناپذیر ناشی از نابودی این اکوسیستم های زیبا و آسیب پذیر, نقاط بحرانیاز نظر حفاظتی باید شناسایی گردیده و با مدیریت صحیح ضمن بازسازی این ذخایر از آسیب های بیشتر جلوگیری گردد چراکه اغلب این موجودات دیرتجدید شونده و حتی برخی تجدید ناپذیر هستند.همچنین در صورت تخریب مناطق مرجانی با فراهم شدن شرایط محیطی مساعد حداقل 500 سال برای بازسازی این مناطق زمان لازم است. ایجاد و توسعه زیستگاه مصنوعی نیز به عنوان مرجان مصنوعی یکی از راهکارهای مهم حفاظتی و احیا کننده در این زمینه به شمار می رود .

لینک کمکی