مقاله بررسي کيفيت آب رودخانه ي کارون با استفاده از شاخص NSFWQI در بازه زرگان تا کوت امير (طي 5 سال )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کيفيت آب رودخانه ي کارون با استفاده از شاخص NSFWQI در بازه زرگان تا کوت امير (طي 5 سال ) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :18

در قرن حاضر, حفاظت سیستم حیاتی رودخانه از اهداف اصلی ساماندهی رودخانه ها در توسعه پایدار منابع آب بشمار می‌آید. لذا در این تحقیق کیفیت آب رودخانه کارون با شاخص کیفیت آب NSFWQI در طی سال های 1386- 1390 در بازه ایستگاه های زرگان تا کوت امیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که کیفیت آب رودخانه کارون, در طی 5 سال اخیر از رده خوب و متوسط در سال 1386 به رده بد در اسفند 1390 تنزل یافته است و رودخانه در طبقه 3 نظام طبقه بندی سالانه کیفیت آب می‌باشد و در این بازه خودپالایی رودخانه در حد کم می‌باشد

لینک کمکی