مقاله شناسايي، طبقه‌بندي و مديريت پسماند پالايشگاه نفت شيراز بر اساس RCRA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي, طبقه‌بندي و مديريت پسماند پالايشگاه نفت شيراز بر اساس RCRA :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :21

مدیریت پسماندهای صنعتی مانند لجن­های نفتی و مواد زاید غیرصنعتی یکی از شیوه­های بسیار مناسب برای کاهش اثــرات سـو فعالیت­های صنعتی در محیط زیست می­باشد. هدف از این تحقیق, شناسایی و طبقه­بندی پسماندها , به منظور مدیریت آن­ها, تا آخرین مرحله از مدیریت پسماند در پالایشگاه نفت شیراز است. این مطالعه به صور ت میدانی در پالایشگاه نفت شیراز انجام یافت,که در این تحقیق پس از بررسی فرآیند تولید, نقاط تولید پسماند, و دوره تخلیه پسماندها نوع و تناژ پسماندهای تولیدی, شناسایی شد سپس به پسماندهای شناسایی شده توسط RCRA کدهای مخصوصی اختصاص داده شد و پسماندها به خطرناک و غیر خطرناک تفکیک شدند. پس از شناسایی پسماندهای تولیدی به وسیله قوانین RCRA مشخص گردید, 43% از پسماندهای صنعتی تولیدی در پالایشگاه نفت شیراز جز پسماندهای خطرناک محسوب می­شوند. از کل پسماندهای خطرناک شناسایی شده 91% در لیست F (فهرست پسماند خطرناک با منبع غیر مشخص) و 9% در لیست K (پسماندهای خطرناک با منبع مشخص) قرار گرفتند. به طوری که 54% از گروه پسماندها دارای خصوصیت سمی, 22% دارای خصوصیت اشتعال­پذیری, 23%, واکنش پذیر و 1% خورنده می­باشند. نهایتا نحوه صحیح مدیریت پسماند تولیدی در پالایشگاه نفت شیراز بر اساس سلسله مراتبی که سازمان حفاظت محیط­زیست آمریکا ارایه داده است, و همچنین روش­های نوین جهت کاهش تولید لجن­های نفتی و پیشنهاد یک جایگاه, با ویژگی­های مناسب جهت نگه داری پسماند صنعتی ویژه پیشنهاد گردید.

لینک کمکی