مقاله بررسي آلودگي ناشي از شيرابه، در محل دفن پسماندهاي شهر رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آلودگي ناشي از شيرابه, در محل دفن پسماندهاي شهر رشت :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :10

بررسی محیط زیستی و بهداشتی محل دفن پسماندهای شهری به دلیل ایجاد آلودگیهای مختلف, از اهمیت زیادی برخوردار است. مهمترین آلاینده محل دفن, شیرابه ناشی از پسماندها می باشد. شیرابه پسماند می تواند با نفوذ به آبهای سطحی و زیر زمینی موجب آلودگی این منابع شود. محل دفن پسماند رشت در فاصله 15 کیلومتری رشت و در منطقه سراوان واقع شده است.این محل در کنار یکی از سرشاخه های رودخانه سیاهرود, به نام رودخانه کچا قرار دارد. رودخانه کچا پس از پیوستن به رودخانه سیاهرود به نام زرجوب,با اتصال به رودخانه گوهررود در منطقه پیربازار, وارد بخش شرقی تالاب انزلی می شود. این رودخانه بار آلودگی ناشی از شیرابه پسماند به همراه دیگر آلاینده های شهری , صنعتی و کشاورزی که طول مسیر دریافت می کند را در تالاب انزلی تخلیه می نماید. در این تحقیق که در سالهای 86-1385 انجام گرفت, وضعیت محل دفن پسماند شهر رشت و همچنین رودخانه کچا از نظر آلودگی ناشی از شیرابه بررسی گردید. برای این منظور, پارامترهای TP[1],pH ,DO[2],BOD[3], COD[4] در دو فصل تابستان و زمستان مورد آنالیز قرار گرفتند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تمام پارامترهای مورد مطالعه بیش از حد مجاز سازمان حفاظت محیط زیست بوده است. به اضافه آلودگی ناشی از شیرابه در مقایسه با نتایج آزمایشات سال 1376 افزایش چشمگیری داشته است. [1] - Total Phosphate [2] -Desolved Oxygen [3] - Biological Oxygen Demand [4] -Chemical Oxygen Demand

لینک کمکی