مقاله مکان‌يابي دفن پسماندهاي شهري(مطالعه موردي شهر کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مکان‌يابي دفن پسماندهاي شهري(مطالعه موردي شهر کرمانشاه) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

گسترش بی رویه شهرها و در نتیجه افزایش بی رویه جمعیت شهری به ویژه در سال‌های اخیر موجب افزایش بیش از پیش مصرف و در نتیجه افزایش تولید انواع پسماند در مناطق شهری گردیده است. فرآیند مدیریت مواد زاید جامد شهری از ملزومات هر شهر می‌باشد که بی توجهی به آن می تواند برای هر شهری و حتی ساکنان روستاهای اطراف شهر مشکل آفرین باشد. شهر کرمانشاه از جمله شهرهای بزرگ ایران است که درون محدوده سیاسی خود دارای صنایع متعددی می باشد که دفع مناسب پسماند در مکانی مناسب هم از لحاظ محیط‌زیستی و هم از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت زیادی می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی - اسنادی و هدف آن مکان‌یابی دفن پسماند شهر کرمانشاه از طریق نرم افزار [1]GIS است,که مناسبت‌ترین مکان برای دفن پسماند شهری مشخص شود, به طوری کـــه از لایه های اطلاعاتی توپوگرافی, نوع کاربری های زمین, شیب زمین, سکونتگاه های روستایی اطراف شهر,گسل ها, آب‌های سطحی, معادن و کارخانه های اطراف شهر و فاصله مناسب از خود شهر کرمانشاه استفاده شده است و این لایه ها هر کدام فقط به یک جنبه از خصوصیات یک مکان بهینه دفع پسماند را نشان می دادند که با تلفیق آن ها مزایا و معایب هر لایه با هم سرشکن شدند و بهترین مکان مشخص گردید. به هر یک از این لایه ها با مدل [2]AHP وزن داده شد . در پژوهش حاضر پنج مکان بهینه جهت دفن زباله‌های شهر کرمانشاه مکان‌یابی شده است. 4- Geographic Information System 5- Analytic Hierarchy Process

لینک کمکی