مقاله شناسايي ومقايسه تطبيقي پسماندهاي ويژه صنعتي با کاربرد روش‏هاي UNEP,RCRA و فهرست مدون ايران (مطالعه موردي يک مجتمع پتروشيمي در غرب ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي ومقايسه تطبيقي پسماندهاي ويژه صنعتي با کاربرد روش‏هاي UNEP,RCRA و فهرست مدون ايران (مطالعه موردي يک مجتمع پتروشيمي در غرب ايران) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :22

صنعت پتروشیمی یکی از مهم‏ترین پایه­های تولیدی و از شاخص­های توسعه­یافتگی درکشور بوده اما از انجا که هر فرایند تولیدی در صنعت مستلزم رهاسازی مقادیری مواد زاید و پسماندهای غیرقابل مصرف است, غالبا موجب تولید پسماندهای متنوعی شده و باعث تاثیر سو برمحیط­زیست می­شوند.یکیاز شیوه­های بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت پتروشیمی و محیط­زیست و کاهش اثرات سو فعالیت­های این صنعت در محیط­زیستشناسایی و مدیریت منسجم پسماندهای این بخش صنعتی جهت کاهش مشکلات محیط ‏زیستی ناشی از تولید آن­ها و جلوگیری از اتلاف مواد با ارزش و قابل استفاده ناشی از فرایند تولید است. این مطالعه با هدف شناسایی و مقایسه تطبیقی پسماندهای ویژه یک مجتمع پتروشیمی در غرب ایران با هدف آمارگیری در چهارچوب مدیریت صحیح پسماندها و کاهش مخاطرات ­محیط ‏زیستی ناشی از تولید آن­ها انجام شده است. پس از شناخت و بررسی فرایند تولید, نقاط تولید, نوع و حجم پسماندهای تولیدی و تناوب تخلیه آن­ها شناسایی شد و براساس روش­های ارایه شده بین­المللی( RCRA, UNEP) و فهرست مدون کشوری پسماندها گروه­بندی شده و شناسه­های مخصوص به هر ماده اختصاص داده شد. در این واحد صنعتی 42 چشمه تولید وجود دارد که منجر به تولید سالیانه 353 تن پسماند می­شود. بررسی دوره تولید نشان داد %6/65 پسماندها به طور دایم و %3/34 به طور موقت تولید می­شود. مهم­ترین پسماند تولید شده روغن­های صنعتی و زاید می­باشد, این مواد دارای خصوصیات سمیت, اشتعال­زایی و واکنش­پذیری هستند, بنابراین نیاز به رعایت نکات ایمنی در مدیریت آن­ها است.

لینک کمکی