مقاله مديريت ريسک ايمني و بهداشت شغلي در فاز ساخت سکوهاي نفتي و ارايه راهکارهاي مديريتي بهبود (مطالعه موردي فاز ساخت سکوهاي ميدان نفتي رشادت )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مديريت ريسک ايمني و بهداشت شغلي در فاز ساخت سکوهاي نفتي و ارايه راهکارهاي مديريتي بهبود (مطالعه موردي فاز ساخت سکوهاي ميدان نفتي رشادت ) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :43

با توسعه صنایع و رشد تکنولوژی مسئله ریسک در صنعت و تنوع مخاطرات بطور چشمگیری افزایش یافته است.در چند دهه اخیر وقوع حوادث هولناکی مانند بوپال هند, سوسو ایتالیا, فلکسیبر انگلستان و همچنین شدت زیان های جانی و مالی سوانح در صنایع مختلف اهمیت شناسایی مخاطرات و کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی را دو چندان نموده است. یک سیستم مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی, حذف و یا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با مسایل بهداشتی و ایمنی شغلی و حفظ سلامت کارکنان یاری می نماید. تحقیق پیش روی با هدف کاهش اثرات سو ریسک های ایمنی , بهداشت شغلی و ارایه راهکارهای مدیریتی به منظور ارتقا و بهبود این سیستم در فاز ساخت سکوهای میدان نفتی رشادت (متشکل از 4 سکوی Q4, W0, W4, P4) واقع در جزیره صدرای بوشهر انجام پذیرفته است. به منظور اجرای این مطالعه ابتدا با استفاده از بازدیدهای میدانی فعالیت های موجود در سایت عملیاتی به طور کامل شناسایی و در کاربرگ JHA[1] که مطابق روش اجرایی استاندارد [2]OSHA3071 تهیه شده بود درج گردیدند . سپس با استفاده از روشFM&EA [3] و سه فاکتور احتمال وقوع , احتمال کشف, شدت و براساس نظر متخصصان عدد الویت ریسک برای هر یک از فعالیت ها محاسبه و در کاربرگ FMEA درج گردید. با استفاده از روش فوق میزان ریسک های کم 7/62% ریسک های متوسط 6/31% و ریسک های بالا 7/5% بودند که پس از اقدامات اصلاحی و ارایه راهکارهای مدیریتی توسط متخصصان ریسک های کم به میزان 6/30% افزایش, ریسک های متوسط و ریسک های بالا به ترتیب 72% و 53% کاهش یافتند. 4-Job Hazard Analysis 5- Occupational Safety Healthy Adminestration 6- Failure Mode & Effect Analysis

لینک کمکی