مقاله تحليل وضعيت منابع آب حوزه سد لتيان بر اساس مدل مفهومي DPSIR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل وضعيت منابع آب حوزه سد لتيان بر اساس مدل مفهومي DPSIR :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

یکی از گام­های اساسی در مدیریت منابع آب ارزیابی از وضعیت منابع آبی است. چارچوب DPSIRبا ارزیابی علل اصلی وقوع وضعیت­موجود تصمیم گیران حوزه منابع آب را در حل بنیادی مسأله یاری می رساند. چارچوب تحلیلی DPSIR مفهوم تازه ای نیست اما از یک­کار پیشتاز به وسیله سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD)پدید آمد و در اوایل دهه 1990 میلادی به چاپ رسید. در این مطالعه بر­مبنای چارچوب DPSIR, یک مدل مفهومی برای ارزیابی وضعیت موجود منابع آب حوزه سد لتیان در جهت یکپارچه­سازی شاخص­های اجتماعی- اقتصادی و محیط زیستی ارایه شده است. در نهایت, پس از ارزیابی وضعیت منابع آب حوزه آبریز سد لتیان, پاسخ­های مناسبی برای مواجه با وضعیت منابع آبی منطقه ارایه شد. این پاسخ ها در جهت حذف و یا کاهش اثرات نامطلوب عوامل تأثیر­گذار انسانی و طبیعی بر روی منابع آبی است. نتایج نشان می‌دهند که افزایش میانگین سالانه دمای روزانه تهران در نیم قرن گذشته به اندازه 5/1 درجه سانتی‌گراد و نیز افزایش جمعیت شهر تهران در بازه زمانی مشابه به بیش از 11 برابر, کاهش سطح آب­خوان شهر تهران را در پی داشته است, که با توجه روند تغییرات اقلیمی و پارامترهای کیفی آب, کاهش سطح آب­خوان بیش­تر ناشی از نیروی محرک انسانی است.

لینک کمکی