مقاله مکان يابي دفن زباله با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) با تاکيد بر مطالعات زيست محيطي ( مطالعه موردي : دفن زباله هاي شهرک صنعتي سمنان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مکان يابي دفن زباله با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) با تاکيد بر مطالعات زيست محيطي ( مطالعه موردي : دفن زباله هاي شهرک صنعتي سمنان ) :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :21

معیارها و پارامترهای متعددی در انتخاب محل مناسب دفن زباله دخیل می باشند که هر کدام به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و محدودیت هایی را در انتخاب ایجاد می کنند .هدف نهایی این معیارها انتخاب مناسب ترین محلی است که کمترین اثرات سو زیست محیطی را داشته باشد .از این رو به کارگیری روشهای تصمیم گیری مدیریتی مانند تکنیک های چند معیاره می تواند در این زمینه مفید باشد .لذا در این پژوهش به منظور انتخاب بهترین مکان برای دفن زباله یک مدل تصمیم گیری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی طراحی و ارائه گردیده است که تأکید آن بر مطالعات زمین شناسی می باشد . مدل این پژوهش در دنیای واقعی به منظور مکان یابی دفن زباله های شهرک صنعتی سمنان به کار گرفته شد . نتایج پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری این تکنیک در مدل پیشنهادی می تواند نظرات کارشناسان را در اولویت بندی مکانهای کاندید و انتخاب بهترین مکان دفن زباله های شهرک صنعتی سمنان لحاظ نموده و هزینه های ناشی از انتخاب مکان نامناسب را به طور چشمگیری کاهش دهد

لینک کمکی