مقاله بررسي و مقايسه قابليت هاي روش هاي معمول ارزيابي اثرات محيط زيستي و روش تصميم-گيري چند معياره ELECTRE-TRI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و مقايسه قابليت هاي روش هاي معمول ارزيابي اثرات محيط زيستي و روش تصميم-گيري چند معياره ELECTRE-TRI :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA)[1] فرآیند شناسایی, پیش بینی و کاهش اثرات منفی پروژه­های توسعه بر محیط­های فیزیکی- شیمیایی, بیولوژیکی, اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی است. هدف اصلی فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی اطلاع رسانی به تصمیم­گیران از اثرات احتمالی یک پیشنهاد قبل از یک تصمیم­گیری است. ارزیابی اثرات محیط زیستی فرصتی را برای شناسایی مسائل کلیدی و ذینفعان در اوایل حیات یک پیشنهاد فراهم می‏کند, به‏ طوری‏که اثرات بالقوه نامطلوب می‏تواند آدرس­دهی شود قبل از این که تصمیم نهایی تایید شود. روش­های مختلفی برای اجرای یک پروژه ارزیابی اثرات محیط زیستی وجود دارد. بهترین روش, روشی است که می تواند اثرات را کمی و اثرات را به طور سریع ارزیابی کند. این مقاله در تلاش برای بررسی و مقایسه قابلیت­های روش­های معمول ارزیابی اثرات محیط زیستی شامل چک لیست, ماتریس, تجزیه و تحلیل سیستمی, رویهم­گذاری نقشه­ها, شبکه­ها و روش تصمیم­گیری چند معیاره ELECTRE-TRI است. این مقاله نشان می دهد که روش تصمیم­گیری چند معیاره ELECTRE-TRI یک روش مناسب برای پروژه­های ارزیابی اثرات محیط زیستی است. با این حال, قضاوت نهایی انتخاب روش ارزیابی اثرات محیط زیستی وابسته به نظرات کارشناسان ارزیابی اثرات محیط زیستی است. [1] -Environmental Impact Assessment

لینک کمکی