مقاله اثر روشنه بر ماکروفون خاک در راشستان آميخته(مطالعه موردي جنگل شصت کلاته)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر روشنه بر ماکروفون خاک در راشستان آميخته(مطالعه موردي جنگل شصت کلاته) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :13

ماکروفون خاک مهم­ترین بخش خاکزیان در خرد و ریز کردن مواد آلی و زیر و رو کردن آن ها هستند و از سوی دیگر در ایجاد خلل و فرج و افزایش تخلخل خاک­ها نقش بسیار مهمی دارند. از طرفی با تغییر شیوه­ی پرورش جنگل­های شمال به تک گزینی, قطع درختان به صورت انفرادی انجام شده که نتیجه­ی آن ایجاد روشنه­ی تاج پوشش می­باشد. همچنین از طریق نشانه گذاری درختان, پرورش درختان توده و زادآوری نیز ایجاد خواهد شد, لذا مهم­ترین مرحله, دخالت انسان در توده­های جنگلی است. هدف از این تحقیق مقایسه­ی تنوع زیستی ماکروفون خاک در داخل روشنه و زیر تاج پوشش جنگل در لایه­های مختلف خاک می­باشـد. تنوع زیـــوزن ماکروفــون خاک شامل کرم خاکی, هزارپا, خرخاکی و لارو آن ها و سایر حشرات در عمق 10 سانتی­متری خاک به صورت ترانسکت خطی با استفاده از نمونه برداری به روش دستی در قطعات نمونه­ی به ابعاد10× 10 در تیپ­های جنگلی راشستان آمیخته شصت کلاته (طرح جنگلداری دکتر بهرام­نیا) بررسی شده است. یکنواختی به کمک روش اسمیت- ویلسون و تنوع با استفاده از شاخص شانون محاسبه و مقایسات به کمک آزمون تی غیر جفتی انجام شد. نتایج حاصل از مقایسات آماری نشان داد که بین قطعات نمونه موجود در زیر تاج پوشش با قطعات نمونه موجود در روشنه­ها از نظر شاخص­ تنوع زیستی شانون و نیز یکنواختی به لحاظ آماری تفاوت معنی­داری در سطح 99 % وجود دارد.

لینک کمکی