مقاله جايگاه تحليل نر مافزاري در مميزي انرژي در بخش ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جايگاه تحليل نر مافزاري در مميزي انرژي در بخش ساختمان :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :17

رشد رو زافزون مصرف انرژی در سا لهای اخیر از کی جهت نشا ندهنده رشد اقتصادی و به گردش افتادن چرخ های صنعت و به دنبال آن انتقال کالاهای صنعتی به نقاط مختلف و در نتیجه شکوفایی اقتصادی می باشد و از جهت دیگر شاید به علت بهای ارزان انرژی در کشور صاحبان صنایع و مصرفک‌نندگان در پی صرفه جویی در استفاده از این نعمت خدادادینباشند که این امر موجب وضع قوانین خاصی در این زمینه گردید. در این میان ممیزی انرژی ابزار کارآمدی است که م یتواند دست اندرکاران را برای برنامه ریز یهای موردنظر یاری نماید. حال مسئله مهمی که در این مبحث به آن پرداخته شده است مربوط به جایگاه تحلیل نرم افزاری در ممیزی انرژی در بخش ساختمان و لزوم نیاز به نرم افزار م یباشد. در انتها نیز به معرفی چند بسته نرم افزاری که می تواند در این فرآیند مورد استفاده قرار گیرد و مزایا و معایب آنها می پردازیم

لینک کمکی