مقاله بررسي و شناسايي عناصر مهم و مؤثر در ارزيابي کيفيت زيبايي‌شناختي انواع سيماي سرزمين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و شناسايي عناصر مهم و مؤثر در ارزيابي کيفيت زيبايي‌شناختي انواع سيماي سرزمين :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

با توجه به محدودیت‌ها و پتانسیل اکوسیستم‌های سرزمین, یکپارچگی و روابط اکولوژیک بین اجزای مختلف آن به خاطر تشدید فعالیت‌های غیر منطقی انسان به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. بنابراین جهت حفظ یکپارچگی و تعادل اکوسیستم‌ها و همچنین دست­یابی به توسعه پایدار ضروری است در طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی سرزمین جنبه‌های مختلف محیط­زیست از جمله کیفیت زیبایی‌شناختی سیماهای آن مورد توجه و تأکید قرار گیرد. در ارزیابی کیفیت زیبایی‌شناختی سیماهای یک قطعه از سرزمین شناسایی و مطالعه عناصر مهم و تأثیرگذار بر کیفیت آن لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در مطالعه‌ حاضر با مدنظر قرار دادن بررسی و شناسایی عناصر مهم در ارزیابی کیفیت زیبایی‌شناختی انواع سیمای سرزمین, ویژگی‌ها و معیارهای زیبایی‌شناختی مورد استفاده در مطالعات و مستندات گذشته مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن, عناصر مهم و تأثیرگذار سرزمین از جنبه‌های مختلف اکولوژیکی, اقتصادی - اجتماعی و بصری در ارزیابی کیفیت زیبایی‌شناختی سیماهای شهری, جنگلی, کشاورزی, ساحلی, دشتی و کوهستانی شناسایی شدند. بر اساس عناصر و معیارهای شناسایی شده, تجزیه و تحلیل کیفی در رابطه با هر یک از سیماهای سرزمین صورت پذیرفت. این مطالعه نشان داد که شناخت و آگاهی در مورد عناصر محیط­زیستی و بصری تأثیر گذار است و خصوصیات آن‌ها می­تواند در ارزیابی کیفیت بصری سیمای سرزمین کمک کننده بوده و موجب تسهیل در روند آن شود.

لینک کمکی