مقاله تأمين اطلاعات مورد نياز براي طراحي شبکه فاضلاب توسط نرم‌افزار ArcGIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأمين اطلاعات مورد نياز براي طراحي شبکه فاضلاب توسط نرم‌افزار ArcGIS :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :13

با توجه به قابلیت‌های فراوان GIS و کاربری آن در علوم مختلف به ویژه آب و فاضلاب, استفاده از آن به دلیل مزایای فراوان در مقایسه با معایب آن, به عنوان نرم‌افزاری مکمّل برای مهندسین طراح بسیار مناسب می‌باشد. در این تحقیق کاربرد نرم‌افزار ArcGIS در تعیین پارامتر‌های مورد نیاز برای طراحی شبکه ‌فاضلاب در منطقه مورد‌مطالعه (شهرک نبوّت واقع در استان ایلام) مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. به عبارت بهتر, ArcGIS به عنوان نرم‌افزاری مکمّل جهت تهیه اطلاعات لازم برای طراحی شبکه فاضلاب و Sewercad تنها به عنوان نرم‌افزار محاسباتی جهت تحلیل شبکه‌فاضلاب مورد‌استفاده قرار‌گرفته است. برای این منظور طراحی شبکه‌ فاضلاب به چهار فاز زیر تقسیم شده‌است : فاز اوّل: در این مرحله, اطلاعات مورد نیاز برای طراحی شامل تعیین طول لوله فاضلاب رو, مساحت سطوح فاضلاب گیر و درون‌یابی رقوم ارتفاعی زمین در محل منهول‌ها از طریق نرم‌افزار ArcGIS تعیین گردید. فاز دوّم: در این مرحله, اطلاعات مورد نیاز برای طراحی شامل اطلاعات مرتبط با ویژگی‌های توپوگرافی, جوّی (آب و هوایی) و اطلاعات آماری (مانند جمعیت و سرانه‌های آب و فاضلاب) منطقه جغرافیایی مورد‌نظر تهیه شد. فاز سوّم: در این مرحله, اطلاعات دو فاز قبل برای تحلیل اطلاعات به وسیله نرم‌افزار زیست‌محیطی Sewercad استفاده گردید. فاز چهارم: بعد از این مراحل, کاربرد نرم‌افزار ArcGIS در طراحی شبکه‌فاضلاب منطقه مورد‌مطالعه از نظر دقت, سرعت و سهولت تعیین پارامتر‌های مورد‌نیاز برای طراحی شبکه‌فاضلاب در مقایسه با نرم‌افزار‌های مشابه, مورد بررسی کیفی قرار‌گرفت. نتایج‌ این تحقیق نشان داد: استفاده از نرم‌افزار‌ ArcGIS برای تعیین اطلاعات مورد‌نیاز برای طراحی شبکه‌فاضلاب, موجب رفع نقایص عمده سایر نرم‌افزار‌ها و افزایش دقت, سرعت و سهولت تعیین اطلاعات مورد‌نیاز برای طراحی شبکه‌فاضلاب گردید (مانند: ناتوانی نرم‌افزار AutoCad در تعیین مساحت سطوح فاضلاب گیر از طریق انتخاب یک نقطه دلخواه بر روی سطوح فاضلاب گیر و نیاز به انتخاب دقیق هریک از رئوس چندضلعی ایجاد شده ).

لینک کمکی