مقاله بررسي و ارزيابي موقعيت جغرافيايي احداث نيروگاه هاي فتوولتاييک درکاهش ميزان انتشارCO2 با استفاده از نرم افزارRet

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و ارزيابي موقعيت جغرافيايي احداث نيروگاه هاي فتوولتاييک درکاهش ميزان انتشارCO2 با استفاده از نرم افزارRet :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

افزایش گازهای گلخانه ای و محدودیت منابع فسیلی جهت تامین انرژی یکی از مهم‏ترین چالش های قرن اخیر است. لذا, رویکرد استفاده از منابع تجدیدپذیر با شتاب بیشتری در حال پیشرفت و توسعه است و یکی از منابع تجدیدپذیر مناسب, استفاده از انرژی خورشیدی جهت تامین برق است. در این میان سیستم‏های فتوولتاییک دارای مزایای منحصر به فردی از جمله عدم آلودگی محیط‏زیستی و تولید آلاینده‏های صنعتی, عدم نیاز به شبکه, تولید برق به صورت پراکنده و هزینه پایین تعمیر و نگهداری می باشند . در این تحقیق دو نیروگاه فتوولتاییک با ظرفیت 30 کیلووات در شهر کرمان وساری در نظر گرفته شده است و به کمک نرم افزار Ret Screen تحلیل اقتصادی و محیط‏زیستی با توجه به شرایط اقلیمی و مناطق تابشی انجام شده است. شهر کرمان در بهترین منطقه تابشی کشور با دریافت انرژی روزانه 2/5kwh/m2/day و ساری در نامساعدترین شرایط دریافت تابشی, با دریافت میانگین انرژی خورشیدی روزانه9/3 kwh/m2/day انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان داده است با فعالیت یکساله نیروگاه فتوولتاییک در شهر کرمان از انتشار 36 تن CO2 و در شهر ساری از انتشار 9تنCO2 جلوگیری می‏شود. همچنین دوره بازگشت سرمایه در شهر کرمان 3/7 سال و در شهر ساری 2/11 سال می باشد. بر اساس این تحقیق موقعیت جغرافیایی منطقه جهت احداث نیروگاه فتوولتاییک بسیار حایز اهمیت می باشد به نحوی که بازگشت سرمایه در شهر کرمان در حدود 4 سال کم‏تر و میزان کاهش CO2 در آن حدود 4 برابر شهر ساری محاسبه شد.

لینک کمکی