مقاله بررسي تاثير مديريت ناحيه محوري بر حفظ محيط زيست شهر تهران (مطالعه موردي شهرداري ناحيه 1 منطقه 13)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير مديريت ناحيه محوري بر حفظ محيط زيست شهر تهران (مطالعه موردي شهرداري ناحيه 1 منطقه 13) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :26

یکی از مهم‏ترین اهداف و سیاست‏های ناحیه محوری شهرداری توجه به موضوع محیط‏زیست شهر است و در این راستا دارای فعالیت‏های گوناگونی (همچون مدیریت پسماند, افزایش سرانه فضای سبز, ساماندهی صنایع و مشاغل آلاینده, جمع‏آوری حیوانات موذی, توسعه سیستم‏های حمل و نقل عمومی, فراهم نمودن زمینه همکاری و مشارک شهروندان در حفظ محیط‏زیست, ترمیم و بهسازی انهار و...) است تا شهر به سوی توسعه پایدار گام بردارد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی تاثیرات ناحیه محوری بر حفظ محیط‏زیست شهر و دستیابی به توسعه پایدار شهر است. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی است. داده‏ها بوسیله پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری, شهروندان ناحیه یک منطقه 13 تهران بوده که تعداد 400 نفر حجم نمونه براساس تصادفی منظم انتخاب شده است. این پژوهش دارای پنج فرضیه است. و کلیه فرضیه ها مورد تایید قرار گرفتند. یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که فعالیت‏های مدیریت شهری ناحیه محوری با آموزش مسایل محیطی به شهروندان توانسته است سبب ارتقا فرهنگ محیط زیست شود. همچنین مشخص شد که سیستم نوین مدیریت شهری تحت عنوان ناحیه محوری از سال 87 به بعد با انجام فعالیت های محیط زیستی خود باعث حفظ, ارتقا و صیانت از محیط زیست شهر تهران شده است که با ادامه این روند و توجه توأمان به سایر مؤلفه های لازم می توان به توسعه پایدار شهری دست یافت.

لینک کمکی