مقاله بررسي جبران خسارات وارده بر محيط زيست ناشي از آلودگيهاي فرامرزي و تخريب بين المللي محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي جبران خسارات وارده بر محيط زيست ناشي از آلودگيهاي فرامرزي و تخريب بين المللي محيط زيست :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :13

خسارت ,ضرر و زیان وارد بر اموال و داراییهاست ناشی از عمل یک کشور و یا یک سازمان بین المللی ,که طبق قواعد حقوق بین الملل باید جبران گردد,در خصوص محیط زیست و مسایل مربوط به آن نیز جبران خسارات مطرح است بخصوص آنجا که عملکرد دولتها ویا اتباع آنها موجب آلودگیهاو تخریب محیط زیست می گرددوزیانهایی در سطح بین المللی را در پی دارد.روشهای متعددی در حقوق بین الملل برای جبران خسارات پیش بینی و مقرر شده اما از تمامی آنها نمی توان در حقوق بین الملل محیط زیست بهره جست .معمولترین روش جبران خسارت در حقوق محیط زیست پرداخت غرامت است .

لینک کمکی