مقاله روابط بازرگاني آراگون و قَشتالَه با بيبرس و تحريم اقتصادي مصر از سوي پاپ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روابط بازرگاني آراگون و قَشتالَه با بيبرس و تحريم اقتصادي مصر از سوي پاپ :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :33

این نوشتار, پس از بررسی چگونگی ورود دو دولت اروپایی قشتاله و آراگون به بازار تجارت شرق, به علل انعقاد معاهدات تجاری آنان با بیبرس, سلطان مملوکی مصر, و سپس به تأثیر تحریم اقتصادی مصر از سوی پاپ گریگوری دهم بر این روابط پرداخته است. در سده هفتم هجری در پی استیلای مغولان بر شاهراه های تجاری آسیا و نیز روابط خصمانه ایلخانان با اردوی زرّین, راه تجارتِ خشکی چین به اروپا ناامن شد و راه تجارت دریایی چین, دریای سرخ, مدیترانه که به اروپا می‌رسید, جایگزین آن گردید و دولت ممالیک مصر به دلیل استقرار در مسیر راه اخیر اهمیتی مضاعف یافت؛ بدین سبب آراگون و قشتاله برای تأمین مایحتاج خود که در شرق دور تولید می‌شد, ناگزیر مناسبات تجاری خود با بیبرس را بهبود بخشیدند؛باری به سبب نیاز این دولت ها به بیبرس و بالعکس تحریم اقتصادی مصر از سوی پاپ, نتوانست تاثیر چندانی در روابط میان این دولت ها چندان بگذارد.

لینک کمکی