مقاله رسال? في [توضيح اشکال] الاسطرلاب الکري: بررسي رساله اي مجهول المؤلف درباره اسطرلاب کروي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رسال? في [توضيح اشکال] الاسطرلاب الکري: بررسي رساله اي مجهول المؤلف درباره اسطرلاب کروي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :41

این مقاله به بررسی رساله‌ای مجهول المؤلّف به نام فی توضیح اشکال الأسطرلاب الکری می ­پردازد. مؤلف رساله به تصریح خود, سازنده اسطرلاب بوده و بنابراین, اسطرلاب کروی تشریح شده در متن این رساله احتمالا مبتنی بر نمونه ساخته شده او بوده که بنابراین احتمال, امکان مقایسه آن را با دو نمونه برجای مانده از اسطرلاب ­های کروی دوران اسلامی فراهم می‌آورد. با این مقایسه و نیز برخی شواهد, این فرضیّه مهمّ توسّط مؤلفان مطرح گردیده که رساله مذکور در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم نگاشته شده­ است. این فرضیّه دست کم با سه دلیل تأیید می‌گردد. افزون بر این, برخی نکات جالب مربوط به ریشه ­شناسی اسطرلاب, نحوه کاربرد ابزار,... نیز در این مقاله بررسی می ­شود.

لینک کمکی